Công bố danh sách 20 cầu thủ dự ASIAD 2018

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn