Hơn 1.800 nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ tại Asiad 2018

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn