Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 2018

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn