Phung phí cơ hội, Real thua trận thứ 3 liên tiếp

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn