Top 10 Quán bar nổi tiếng nhất Sài Gòn

Top 10 Quán bar nổi tiếng nhất Sài Gòn

Người ta có hàng trăm kiểu định nghĩa về Bar, về những người đi Bar, nhưng với chúng tôi, bản chất của việc đi Bar là giải trí, để thấy vui và Bar đã là một ...

Top 10 DJ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay

Top 10 DJ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay

DJ là từ viết tắt của Disc Jockey, hiểu nôm na là người chuyên lựa chọn và phát những thể loại âm nhạc (đã được ghi âm từ trước) cho một đối tượng khán giả ...