Nửa đêm dựng nhà trên nền cũ Thủ Thiêm

Nửa đêm dựng nhà trên nền cũ Thủ Thiêm

ĐÌNH DU | Giải thích lý do dựng nhà trên nền cũ, hộ dân ở phường Bình An, quận 2 cho rằng, từ khi chính quyền đập nhà lấy đất ở Thủ Thiêm, họ sống lay lắt nay đây mai đó...